Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Pełny opis


Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku – Zdroju jest placówką oświatową. Podstawowym celem naszej placówki jest pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom