Klonko-Dent. Praktyka dentystyczna. Klonkowska A.


Klonko-Dent. Praktyka dentystyczna. Klonkowska A.

Pełny opis


Klinika stomatologiczna w Bydgoszczy KLONKO-DENT. Dentysta Bydgoszcz – protetyka, stomatologia estetyczna, chirurgia, leczenie zachowawcze, endodoncja. Bezbolesne lecznie, komputerowy system znieczuleń, radiowizjografia cyfrowa.